Wat is een organogram eigenlijk?

Personal Trainer 0
Wat is een organogram eigenlijk?

Wat is een organogram? Dit is ook wel een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur. Op die manier kun je in één keer zien wie managers zijn en welke afdeling onder welke groep valt. Andere temen die ook wel worden gebruikt voor een organogram zijn een organigram of een organisatieschema.

Het is een soort schematisch overzicht van een bedrijf. Het laat zien hoe de hiërarchie eruitziet en verder welke afdeling door wie wordt geleid. Wie dus een eindverantwoordelijkheid heeft voor een afdeling.

Waarvoor een organogram?

Een organogram kan erg handig zijn voor klanten en medewerkers. Door makkelijk te kunnen overzien hoe de bedrijfsstructuur eruitziet, kun je makkelijk een businessplan maken. Of je kunt trajecten voor training binnen bedrijven beter verdelen wanneer je een bedrijfsstructuur goed kent. Het zorgt ook voor duidelijkheid in een bedrijf. Duidelijkheid zorg voor rust binnen een bedrijf en met heldere duidelijke afspraken kunnen processen in een organisatie beter verlopen. Bijvoorbeeld wanneer er een reorganisatie plaatsvindt in een bedrijf, dan is het handig om een organogram te kunnen aanpassen.

Hiërarchie

Wat is een hiërarchie in een bedrijf? Dit is een soort ladder die de belangrijkheid of eigenlijk verantwoordelijkheid in volgorde zet. Sommige mensen voelen zich hierdoor heel belangrijk binnen bedrijven, maar dat zijn dan vaak mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Een organogram is in ieder geval altijd gericht op een hiërarchie binnen een bedrijf of organisatie. Hoe hoger je in de hiërarchie voorkomt, hoe hoger je staat in de tekening. Afdelingen of mensen die hiermee gelijkwaardig aan elkaar staan, die worden naast elkaar getekend, en dus niet onder of boven elkaar. Vaak is dit een hiërarchie op papier. In werkelijkheid kan het evengoed soms anders liggen. Met een duidelijk overzicht van een organogram en/of hiërarchie kun je tevens kijken of de structuur van een bedrijf of organisatie goed in elkaar steekt en dat bijvoorbeeld een manager niet te veel mensen onder z’n hoede heeft. 

Samenvatting

Een organogram is een uitstekend hulpmiddel om de bedrijfsstructuur in één oogopslag overzichtelijk op papier te hebben. Zorg dat iedere werknemer zo’n organigram heeft ontvangen, zodat het helder is waar bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Zo weet iedereen welk persoon precies te benaderen met vragen over dat onderwerp. Dit verbetert de communicatie binnen een bedrijf. Vergeet niet bij reorganisaties iedereen opnieuw een organogram te geven.

Leave A Response »